ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ  
วันWednesdayที่ 26 November พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 5 รูป 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2557 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ออกกายบริหารเพื่อรักษาสุขภาพ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทุกวันพุธ ณ บริเวณห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

Back to Top ::: Close :::