การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันMondayที่ 17 November พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน  2557 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดหัวข้อการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ วสท.สปท. ปีปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ วสท.สปท. ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::