ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  
วันFridayที่ 07 November พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน  2557 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ เข้าทดสอบความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนำมาพัฒนาปรับปรุงความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับรองรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::