การแนะนำระบบราชการของ วสท.สปท.  
วันTuesdayที่ 08 April พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 16 รูป 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กรมกิจการพลเรือน  นำคณะข้าราชการมาให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนคำรับรองราชการ แก่ ข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้อมสัมมนา วิทยาลัยเสาธิการทหาร อาคารศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16

Back to Top ::: Close :::