ประชุมข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รับมอบนโยบาย  
วันFridayที่ 31 January พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่  31 มกราคม 2557  พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมข้าราชการชั้นสัญญาบัตร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอข้อแนะนำในการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::