พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร  
วันSaturdayที่ 25 January พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 พลอากาศโท ปรีชา  ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ นาวาเอก  ให้แก่ นาวาโท สุรชัย อุดมสุข และ นาวาอากาศโทหญิง ให้แก่ นาวาอากาศตรีหญิง เกียรติสุดา ขอบเหลือง จากนั้นประดับยศนายทหารชั้นประทวน ชั้นยศ สิบโท ให้แก่ สิบตรี ภาศุ เปาะฉลวย  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::