พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ.  
วันThursdayที่ 23 January พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ. ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::