ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ ระดับ น.4 ขึ้นไป  
วันWednesdayที่ 02 October พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2556  พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะข้าราชการ ระดับ น.4 ขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยน และเสนอข้อแนะนำในการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยเสนาธิกาทหาร
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::