ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
วันWednesdayที่ 20 November พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๖ พรรษา โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพรฯ ณ บริเวณหน้าตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::