คณะนายทหารวิทยาลัยเสนาธิการสาธารณรัฐอินโดนีเซียเยี่ยมชมกิจการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
วันTuesdayที่ 05 November พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 39 รูป 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท วสุ เฟื่องสำรวจ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ จากนั้น เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวการภารกิจของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดย พลตรีเจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการ  และคณาจารย์ ตลอดจน ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39

Back to Top ::: Close :::