ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
วันTuesdayที่ 25 December พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  และร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ โรงพยาบาลจุฬา


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::