วิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย เข้ารับฟังการบรรยายภารกิจ วสท.สปท.  
วันWednesdayที่ 04 September พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 58 รูป 

เมื่อวันที่  4 กันยายน 2556 คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย จำนวน 48 นาย เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โดยมี พลโท รวมพล มีชูอรรถ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ให้การต้อนรับ จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ โดยมี พลตรีเจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณาบรรยาย และนำคณะอาจารย์ เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ กับคณะ คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย  ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น 6 อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42
รูปที่ 43
รูปที่ 44
รูปที่ 45
รูปที่ 46
รูปที่ 47
รูปที่ 48
รูปที่ 49
รูปที่ 50
รูปที่ 51
รูปที่ 52
รูปที่ 53
รูปที่ 54
รูปที่ 55
รูปที่ 56
รูปที่ 57
รูปที่ 58

Back to Top ::: Close :::