พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร  
วันFridayที่ 07 June พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 1 นาย  ประดับยศ สิบโท ให้แก่ สิบตรี จิรศักดิ์ ฉิวเฉื่อย พลขับรถ กอก.  โดยมีข้าราชการรวมแสดงความยินดี


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::