การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Page of 6 Next
วันTuesdayที่ 14 May พ.ศ. 2556 จำนวน 6 หน้า รวม 280 รูป 

เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2556 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยการแข่งขันครั้งนี้ จะประกอบหน่วยงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้แก่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ศูนย์ศึกษาทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหาคร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42
รูปที่ 43
รูปที่ 44
รูปที่ 45
รูปที่ 46
รูปที่ 47
รูปที่ 48

Back to Top ::: Close :::
Page of 6 Next