การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
วันWednesdayที่ 24 April พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 16 รูป 

เมื่อวันที 24 เมษายน 2556 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16

Back to Top ::: Close :::