พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในส่วนของกองทัพบก  
วันFridayที่ 25 January พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 20 รูป 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในส่วนของ กองทัพบก ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20

Back to Top ::: Close :::