กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556
Page of 2 Next
วันSaturdayที่ 12 January พ.ศ. 2556 จำนวน 2 หน้า รวม 74 รูป 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการงานวันเด็ก ประจำปี 2556  ได้จัด  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมีบรรยากาศวันเด็กที่สนุกสนานอบอุ่มด้วยความรักความเอื้ออาทร ซึ่งข้าราชการได้พร้อมใจกันนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเข้า กิจกรรมกรรมได้จัดให้มีการแสดงโดยบุตรหลานข้าราชการ  การแข่งขันเกมส์ ตลอดจนเข้ารับของขวัญรางวัลอย่างมีความสุข ซึ่งนับเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ และบุตรหลาน ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจ ความรักความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ และลุกหลานรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42
รูปที่ 43
รูปที่ 44

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next