พิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในประเทศ  
วันWednesdayที่ 26 December พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 14 รูป 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ ในประเทศ ณ ห้องรับรอง (1) อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14

Back to Top ::: Close :::