พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร  
วันThursdayที่ 13 December พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 7 รูป 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ นาวาอากาศเอก ให้แก่ นาวาอากาศโทเอนก สุขวิลัย และ ประดับยศ นายทหารประทวน อีก 2 นาย โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7

Back to Top ::: Close :::