การแสดงพระธรรมเทศนา การปาฐกธรรม  
วันTuesdayที่ 11 December พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 18 รูป 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2555 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีการแสดงพระธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมีนิมนต์ พระครูศรีรัตนาภรณ์ (เปริยญธรรม 6 ประโยค 35 พรรษา) เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อเรื่อง บุญที่ได้ผลในชาติปัจจุบัน  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18

Back to Top ::: Close :::