พิธีวางพานพุ่มสักการะ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  
วันTuesdayที่ 04 December พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 24 รูป 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีกิจกรรม ดังนี้ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 850 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ จำนวน 9 ตัว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24

Back to Top ::: Close :::