การประชุม ยุทธศาสตรทหาร และ ว.เหล่าทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  
วันMondayที่ 03 December พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตรทหาร และ ว.การทัพสัมพันธ์  ครั้งที่1 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนวิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::