ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช  
วันWednesdayที่ 28 November พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 1 รูป 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 54 นำพานพุ่มทูลเกล้าฯ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ครบ ๘๕ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช


รูปที่ 1

Back to Top ::: Close :::