ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
วันWednesdayที่ 07 November พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 17 รูป 

เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๕ พรรษา โดยจัดให้มีการลงนามถวายพระพรฯ ณ บริเวณหน้าตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17

Back to Top ::: Close :::