วสท.เลี้ยงแสดงความยินดี  
วันThursdayที่ 25 October พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 16 รูป 

เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2555 พลอากาศโทถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ข้าราชการที่ปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และต้อนรับข้าราชการที่ปรับย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ท่ามกลางบรรยากาศที่เห็นได้ถึงความรักความเอื้ออาทรอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความสามัคคี ณ ห้องอาหารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16

Back to Top ::: Close :::