การเลี้ยงขอบคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ตลอดจนผู้ที่ลาออกจามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.  
วันMondayที่ 24 September พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 28 รูป 

เมื่อวันที่  24 กันยายน 2555 พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานงานการเลี้ยงขอบคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และอำลาผู้เกษียนอายุราชการ ตลอดจนผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.  ณ ลานห้องโถง อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28

Back to Top ::: Close :::