ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ 5 ส  
วันTuesdayที่ 11 September พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หน้า รวม 15 รูป 

เมื่อวันที่  11 กันยายน 2555 นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ หนองปิงคำ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจ กิจกรรม 5 ส  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15

Back to Top ::: Close :::