พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54
Page of 3 Next
วันThursdayที่ 05 September พ.ศ. 2556 จำนวน 3 หน้า รวม 94 รูป 

พลเอก เผด็จการ จันทรเสวก เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 โดยมี พลอากาศโท ถาวร  มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก เผด็จการ  จันทรเสวก เสนาธิการทหาร ได้กรุณามอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 แก่ พันเอก ชิดชนก นุชฉายา  และรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น จำนวน ๑ รางวัลแก่นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์และนาวาอากาศเอก อเนก สุขวิลัย เรื่องภาพอนาคตของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกองทัพไทย และรางวัลเอกสารวิจัยระดับชมเชย จำนวน  6 รางวัล

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next