ดูกิจการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
วันThursdayที่ 27 June พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 11 รูป 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติต้อนรับ พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 เข้าเยี่ยมชม และรับฟังภารกิจ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11

Back to Top ::: Close :::