การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  
วันTuesdayที่ 25 June พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 24 รูป 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 พลเอกเผด็จการ  จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร กรุณาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง บูรพาภิวัตน์ผลกระทบทบต่อประเทศไทย และยุทธศาสตร์ทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมี พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมกับ ผู้บัญชาการวิทยาการทัพ ทั้งสามเหล่าทัพให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24

Back to Top ::: Close :::