เสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ  
วันTuesdayที่ 26 February พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 14 รูป 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ  กรุณามาบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของ ทร. เพื่อเข้าสู่การประชามอาเซียน ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14

Back to Top ::: Close :::