รองเสนาธิการทหารบก บรรยายพิเศษ  
วันTuesdayที่ 19 February พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  พลโท อักษรา เกิดผล รองเสนาธิการทหารบก (2) บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของ ทบ. เพื่อเข้าสู่การประชามอาเซียน ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::