การสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
Page of 2 Next
วันWednesdayที่ 06 February พ.ศ. 2556 จำนวน 2 หน้า รวม 59 รูป 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 พลเอกเผด็จการ  จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร กรุณาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง บทบาทของกองทัพไทยกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  โดยมี พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมกับ ผู้บัญชาการวิทยาการทัพ ทั้งสามเหล่าทัพให้การต้อนรับ ในการสัมมนาครั้งนี้ พลตรีสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกองทัพกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากนั้น อภิปรายเป็นคณะ เรื่อง บทบาทของกองทัพไทยกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีผู้อภิปราย ดังนี้ พลตรีเจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกผู้แทนราษฎร คุณนพพร อัจฉริยวณิช รองอธิบดีกรมอาเซียน คุณสาริณี แสงประสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยาการบินแห่งประเทศไทย และ พันเอกชิดชนก นุชฉายา นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดการสัมมนา ณ โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next