ศึกษาดูงานหน่วยงาน บก.ทท. /ทอ./ บก.ทร และ ทร.
Page of 2 Next
วันWednesdayที่ 26 December พ.ศ. 2555 จำนวน 2 หน้า รวม 81 รูป 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ บก.ทท. โดย ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุป โดยมี พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสนาธิการทหาร ให้เกียรติมาต้อนรับ เมื่อดูงานที่ กองบัญชาการกองทัพไทยเสร็จเรียบร้อย เดินไปยังอนุสาวรีย์ทหารอากาศ วางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และเข้ารับฟังการบรรยายสรุบ ต่อจากนั้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 พลตรี เจิดวุธ คราประยูร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการหทาร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ดูกิจการ กองทัพเรือ จากนั้น เข้าชมกิจการกองบัญชาการตำรวจตะเวณชายแดน วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next