พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53
Page of 2 Next
วันThursdayที่ 06 September พ.ศ. 2555 จำนวน 2 หน้า รวม 53 รูป 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 โดยมี พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับรุ่นที่ ๕๓  จาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓ นาย กรมราชองค์รักษ์ ๑ นาย กองบัญชาการกองทัพไทย ๒๐ นาย กองทัพบก 25 นาย กองทัพเรือ 8 นาย กองทัพอากาศ 10 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 นาย และข้าราชการพลเรือน 13 นาย รวมทั้งสิ้น 83 นาย
ในการนี้ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร ได้กรุณามอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น  แก่ พันเอก นเรศน์ วงศ์สุวรรณ และรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น  แก่ นาวาเอก ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้ทำเอกสารวิจัยเรื่อง การบูรณาการการทูตฝ่ายทหารของกองทัพไทยในการสนับสนุนการเป็นประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next