การแถลงผลและพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหารและโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2555
Page of 2 Next
วันThursdayที่ 23 August พ.ศ. 2555 จำนวน 2 หน้า รวม 50 รูป 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดการแถลงผลและพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหารและโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next