Change Language THAI
    Home
    History.
    Former supervisors.
    commander
    Symbol JSC
    Mission Vision
    Structure JSC
    JSC Course Alumni.
    The study
    Student Qualification
    Quality Assurance
    About JSC
    KM
     Video JSC
 Relevant.
Links and NDSC
++ NDSC++
National Defence Studies Institute
++ NDC++
National Defence College
++ API ++
Applied Psychology Institue
++ SRI ++
Strategic Studies Center
++AFAPS ++
Armed Forces Academus Preparatory School
++MTTS ++
Melitary Technical Tranining School
 Student JSC
 Counter
Visitors.
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

 VDO.
 PR News
 News and educational activities.
พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ[3 ม.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [16-22 ธ.ค.61]
ดูกิจการหน่วยทหาร จ.ลพบุรี จ.สระบุุรี และชมอุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา [13-15 พ.ย.60]
พิธีไหว้ครู นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [8 พ.ย.61]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 60 [31 ต.ค. - 1 พ.ย.61]
บรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นแบบผู้นำในอุดมคติ (Ideal Leader Model)โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล [22 ต.ค.61]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [14 ก.ย.61]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [10-12 ก.ย.61]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561 [24 ส.ค.61]
ผู้ช่วยทูตทหารเยอรมัน บรรยายพิเศษ [31 ก.ค.61]
..All rights reserved > >>
 News & Events JSC
 16.01.62 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ
เมื่อวันที่  16 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ ในพื้นที่ในส่วนพื้นที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รับผิดชอบ ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 15.01.62 การประชุม เตรียมการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที 15 มกราคม 2562 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 04.01.62 การแสดง ชุดเซิ้งปั้งไฟ โดย ข้าราการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการงานเลี้ยงกำลังพลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแสดง ชุดเซิ้งปั้งไฟ โดยมีกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นผู้แสดงทั้งหมด
 04.01.62 การแข่งขันกองเชียร์ เรื่อง แก้วหน้าม้า โดย ข้าราการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกองเชียร์ เรื่อง แก้วหน้าม้า ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยมี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้
 04.01.62 การแข่งขันเชื่อมความสามัคคีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยมี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศูนย์ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าร่วมแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้
 03.01.62 พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพในประเทศ ในประเทศ
 26.12.56 อวยพร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 พลตรี ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนธิการทหาร นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ขอรับพรจาก พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันคล้ายวันปีใหม่ 2562
 12.11.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษา นศ.หลักสูตร วสท.ญี่ปุน เยี่ยมชมกิจการ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วสท.ญี่ปุ่น จำนวน 31 นาย เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรสรุุปเกี่ยวกับ Organization Structure and Educational Content ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 07.11.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน  2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 คน พันตรี ธารวิทย์  เสวกดรุณทร และ พันตรี วราทิตย์  บุญประสพ เป็น พันโท และ  พันจ่าอากาศเอก สุวิจักขณ์ ศักดิ์ดี เป็น เรืออากาศตรี โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 16.10.61 พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 คน  พันโท โอภาส  อัตตะนันท์  เป็น พันเอก โดยข้าราชการแสดงความยินดี
 13.10.61 วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 13.10.61 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2561 พลอากาศตรี อนุุกูล อัครธรรม รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 12.10.61 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 พลเอก  นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และนำคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยม กิจการของวิทยาลัยฯ
 10.10.61 ตักบาตร และฟังธรรม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
..All rights reserved > >>

 Academic Calendar
18 January 2562
san mon tue wed thu fri sat
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31    
             
Full calendar
11.01.62  ดูงาน อยุธยา
28.01.62  ดูงานตะวันออกเฉียงเหนือ (28 ม.ค.-2 ก.พ.62)
 Search for the preparation of research papers.


 News / Articles / Tips.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เม.ย.61
ตารางสอน นศ.วสท.58
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
รายชื่อ นศ.วสท.รุ่นที่ 56
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๑
เอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ ของ วสท.
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ 49 - 54
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  Link!
 Weather


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
62 Vibhawadeerangsit Rd. Dindaeng Bangkok 10210 THAILAND Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447
?????????? 022773673 ??????????????????????? 022773675