Change Language THAI
    Home
    History.
    Former supervisors.
    commander
    Symbol JSC
    Mission Vision
    Structure JSC
    JSC Course Alumni.
    The study
    Student Qualification
    Quality Assurance
    About JSC
    KM
     Video JSC
 Relevant.
Links and NDSC
++ NDSC++
National Defence Studies Institute
++ NDC++
National Defence College
++ API ++
Applied Psychology Institue
++ SRI ++
Strategic Studies Center
++AFAPS ++
Armed Forces Academus Preparatory School
++MTTS ++
Melitary Technical Tranining School
 Student JSC
 Counter
Visitors.
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

 VDO.
 PR News
 News and educational activities.
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 1 [ 11 มิ.ย.63]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี [19 ก.พ.63]
กิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 [7 ก.พ.63]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [19-22 ม.ค.63]
ศึกษาดูงาน พระราชวังเดิม (กองทัพเรือ) [27 ธ.ค.62]
พิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17 [26 ธ.ค.62]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17 [ 23 ธ.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [15-21 ธ.ค.62]
..All rights reserved > >>
 News & Events JSC
 15.07.63 รับมอบเครื่อง Access Thermal Scan
เมื่อวันที 15 กรกฎาคม 2563 พลเอก นเรนทร  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับมอบ เครื่อง Access Thermal Scan ซึ่งสามารถสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็ว มอบให้ สปท .รวมจำนวน 5 ชุด บก.สปท.1 ชุด วปอ. 1 ชุด วสท. 1 ชุด สจว.  1 ชุดจาก นายอัชยะ  ฉันจิตกุล ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราฟฟิก  เซนเตอร์  โดย  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เข้าร่วมรับมอบ ณ  อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 02.06.63 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทำพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 24.04.62 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2562  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี  โดยมี  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 24.04.63 มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ
เมื่อวันที 24 เมษายน 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 16.03.63 ผบ.วสท.สปท. มอบแนวทางการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจาก ไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามอบแนวทางการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 ให้กับ กำลังพล วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17  และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 1 ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 11.03.63 ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยม สปท.
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 พลเอก  พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยการศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  และได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ วสท.สปท. รับผิดชอบทั้งสามหลักสูตร พร้อมมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงาน โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 02.03.63 มอบรางวัล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร มอบรางวัลให้นักกีฬาแบดมินตัน ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา บก.ทท. ครั้งที่ 57 ได้แก่ จ.ส.อ.สุรพัศ  คำแก้ว  /  จ.ส.อ.หญิง จามรี  คำแก้ว /ส.อ.อรรณนพ  เชื้อศรี
 19.02.63 วสท. ร่วมใจทำความสะอาด ตามโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้มีความสะอาด ตามโครงการ 5 ส
 12.02.63 ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติของแต่ละหลักสูตร
 26.12.62 การประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร วสท.สปท.
เมื่อวันที 26 - 27 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ได้กรุณาเป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร วสท.สปท. ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 12.12.62 กิจกรรมจิตอาสา วสท.สปท.
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ข้าราชการ พนักงานราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาบริเวณอาคาร และแนวรั้ว วสท. สปท.” โดยการทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
..All rights reserved > >>

 Academic Calendar
16 July 2563
san mon tue wed thu fri sat
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31  
             
Full calendar
05.02.63  /ว.การทัพสัมพันธ์ [5-7 ก.พ.63]
16.02.63  /นศ.นายทหารอาวุโส รุ่น 17 ดูงาน ตปท. [15-22ก.พ.63]
01.03.63  /นศ.วสท.61 ดูงาน ตปท. [1-14 มี.ค.63]
16.03.63  /นศ.นายทหารอาวุโส รุ่น 17 ดูงาน ตปท. [15-22 มี.ค.63]
 Search for the preparation of research papers.


 News / Articles / Tips.
แผนปฏิบัติราชการ วสท.สปท.ปี 63
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบาย ผบ.ทสส.
ความสมควรเดินอากาศกับอากาศยานทหาร โดย น.อ.จักรี รังสิทธุ์
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2558 -2562
รายชื่อ นศ.วสท.รุ่นที่ 56
ระเบียบ วสท.สปท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๑
เอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ ของ วสท.
สารคดีวันกองทัพไทย2557.
เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร รุ่นที่ 49 - 54
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2552 - 2556
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  Link!
 Weather


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
62 Vibhawadeerangsit Rd. Dindaeng Bangkok 10210 THAILAND Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447
แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675