ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที่ 58  
Tuesday 21 February 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 โดยมี พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::