พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร  
Thursday 10 May 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน  จำนวน 2 นาย ได้แก่ สิบเอก อำนาจ  พงษ์อารีย์  เป็น จ่าสิบตรี  และ นายพิศาสตร์ ดวงโต  พนักงานราชการ เป็น สิบตรี  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::