พิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561  
Tuesday 24 April 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561 ในปีนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้จัดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ คือ นายชูเกียรติ  มาลินีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นศ.วสท.รุ่นที่ 45) โดยมี พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::