พิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ.  
Tuesday 09 January 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ. ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::