ฟังธรรม และตักบาตร  
Thursday 21 December 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 4 รูป 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 พลเรือตรี ประวิณ จิตตินันทน์  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตร จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4

Back to Top ::: Close :::