พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตร  
Tuesday 22 November 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 21 รูป 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ได้แก่ ชั้นยศ นาวาอากาศเอก ให้แก่ นาวาอากาศโท ดอน  คล้ายทับทิม และ ชั้นยศ ร้อยโท ให้แก่ ร้อยตรี ชัชวาล  แสนสุทธิ์  โดยมีข้าราชการแสดงความยินดี

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21

Back to Top ::: Close :::