กิจกรรมย้อมผ้าสีดำให้กำลังพล วสท.สปท.  
Thursday 20 October 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดกิจกรรมย้อมผ้าสีดำให้กำลังพล เนื่องจาก กำลังพล ขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำ ประกอบกับหาซื้อยากและมีราคาสูง

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::